Mixed 0 – 100 (K79)

Giá:
Liên hệ
Thuộc tính sản phẩm
Độ ẩm 79 +/- 1
Độ trắng 72 UP
Itoyori  500/700
Surimi

Itoyori 500/700

Itoyori  300/500
Surimi

Itoyori 300/500

Frozen Mix Itoyori 700/900
Surimi

Frozen Mix Itoyori 700/900

Mixed 500/700
Surimi

Mixed 500/700