Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
Tầm nhìn và Sứ mệnh
  • 12-03-2021

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Chúng tôi mong muốn trở thành nhà cung cấp thủy sản hàng đầu ở thị trường Việt Nam, là đối tác lâu dài có vị trí vững chắc trong lòng khách hàng và là đơn vị đóng góp trách nhiệm cho phát triển bền vững của ngành nuôi trồng thủy sản nước nhà.

Tầm nhìn của chúng tôi:


Chúng tôi mong muốn trở thành nhà cung cấp thủy sản hàng đầu ở thị trường Việt Nam, là đối tác lâu dài có vị trí vững chắc trong lòng khách hàng và là đơn vị đóng góp trách nhiệm cho phát triển bền vững của ngành nuôi trồng thủy sản nước nhà.

Sứ mệnh của chúng tôi:


  • Mang đến cho khách hàng những sản phẩm an toàn đạt chất lượng cao được sản xuất trong quy trình khép kín và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế. 

  • Mở rộng thị trường, góp phần làm đẹp hơn hình ảnh của ngành thủy sản Việt Nam trên thị trường thế giới. 

  • Mở rộng hoạt động sản xuất, qua đó tăng cường lợi nhuận nhằm đảm bảo phát triển và nâng cao chất lượng đời sống cho các cán bộ CNV và người lao động.

Những giá trị cốt lõi:


Chất lượng: Chúng tôi cố gắng nâng cao chất lượng cho toàn bộ quy trình sản xuất của công ty

Tập trung vào khách hàng: Chúng tôi cung cấp chất lượng tốt nhất với dịch vụ khách hàng tối ưu nhất

Minh bạch - Công bằng: Chúng tôi luôn minh bạch, giải quyết vấn đề một cách công tâm trong mọi hoạt động của công ty