Itoyori 500/700

Giá:
Liên hệ
Thuộc tính sản phẩm
Độ ẩm 75.5 +/- 1
Độ trắng 77/ UP
Itoyori  300/500
Surimi

Itoyori 300/500

Frozen Mix Itoyori 700/900
Surimi

Frozen Mix Itoyori 700/900

Mixed 500/700
Surimi

Mixed 500/700

Mixed 300/500
Surimi

Mixed 300/500