Hoạt Động Của Công Nhân Sản Xuất
Hoạt Động Của Công Nhân Sản Xuất

Mọi công đoạn trong quá trình chế thủy sản ngoài được áp dụng máy móc tiên tiến, bên cạnh đó công ty còn chọn lọc đội ngũ công nhân vô cùng nghiêm ngặt theo quy định, sử dụng dây chuyền xử lý kín, đúng yêu cầu trong sản xuất, nhằm đảm bảo độ tươi ngon và vệ sinh cho thực phẩm. 

  • 22-03-2021
Nhà máy sản xuất
Nhà máy sản xuất

Để có thể đảm bảo cho ra đời các loại thủy sản đạt tiêu chuẩn sạch và an toàn chúng tôi đã đáp ứng đủ các tiêu chí như sau:

  • 10-03-2021