Giới thiệu
Giới thiệu chung
  • 23-10-2020

Giới thiệu

√ Chế biến và xuất khẩu các loại sản phẩm tôm: tôm sú (Black Tiger), tôm thẻ chân trắng (Vannamei), tôm sắt (Cat Tiger), tôm Moyebi, tôm Spear, v.v.

√ Mặt hàng chế biến: Tôm tươi (Raw), tôm hấp (Cooked), tôm nhúng (Blanched) và theo yêu cầu của khách hàng.

√  Quy trình chế biến các sản phẩm tôm: HOSO, HLSO, HLSO EZP, NOBASHI, PDTO, PD, PUD và theo yêu cầu của khách hàng.

√  Dạng đông lạnh các sản phẩm tôm: Block, IQF, SEMI IQF, SEMI Block và theo yêu cầu của khách hàng.

√ Chế biến và xuất khẩu chả cá, Surimi đông lạnh chất lượng cao. 

√ Chế biến, xuất khẩu và giao nhận bột cá trong nước. 

√ Với tiềm năng đa dạng và vị trí lý tưởng, Trường Phúc sẽ gia công và cung cấp những sản phẩm tốt nhất cho thị trường trong và ngoài nước.

Bài viết liên quan

Chính sách bảo mật
  • 26-03-2021
  • 1679
Quy định sử dụng
  • 26-03-2021
  • 1437