Mixed 500/700

Giá:
Liên hệ
Thuộc tính sản phẩm
Độ ẩm 76 +/- 1
Độ trắng 76 UP
Itoyori  500/700
Surimi

Itoyori 500/700

Itoyori  300/500
Surimi

Itoyori 300/500

Frozen Mix Itoyori 700/900
Surimi

Frozen Mix Itoyori 700/900

Mixed 300/500
Surimi

Mixed 300/500