Tình hình nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam
Tình hình nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam

Những biến động về nền kinh tế thủy sản nước ta trong giai đoạn khó khăn trong những năm gần đây, cần được quan tâm và đẩy mạnh nhiều hơn

  • 15-07-2021
Ngành thủy sản vượt “bão Covid-19”
Ngành thủy sản vượt “bão Covid-19”

Thủy sản Việt Nam một năm “chao đảo” vì Covid-19, không chỉ ảnh giao thông bị ảnh hưởng, mà còn toàn bộ hoạt động khai thác, chế biến của ngư dân, các nhà máy chế bị tác động mạnh

  • 11-03-2021
Xuất khẩu thủy sản tháng 6/2020 tiếp tục giảm 10%
Xuất khẩu thủy sản tháng 6/2020 tiếp tục giảm 10%

Tiếp đà giảm trong tháng 5, xuất khẩu thủy sản tiếp tục giảm 10% trong tháng 6/2020 khi chỉ đạt 626 triệu USD.Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020...

  • 11-03-2021
Ngành thủy sản năm 2021 và độ nhạy với dịch Covid-19
Ngành thủy sản năm 2021 và độ nhạy với dịch Covid-19

 Triển vọng tăng trưởng năm 2021. Ngành thủy sản và độ nhạy với dịch Covid-19. Ngành thủy sản có độ nhạy cao với đại dịch 

  • 11-03-2021
Tăng cường giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp
Tăng cường giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp ... quyết liệt triển khai các giải pháp chống khai thác IUU, một số công việc đã có sự tiến triển

  • 11-03-2021