Chứng nhận chất lượng
Các chứng chỉ
  • 12-03-2021

Chứng nhận chất lượng

Trong quá trình tồn tại và phát triển, chúng tôi hiểu rằng an toàn thực phẩm vừa là xu hướng toàn cầu vừa là yêu cầu sống còn của bất kỳ công ty hoạt động kinh doanh trong ngành thực phẩm.

Lấy thị trường toàn cầu làm mục tiêu chiến lược, chúng tôi luôn tập trung cải tiến liên tục và nhanh chóng hệ thống quản lý chất lượng nhằm đáp ứng toàn diện tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và đáp ứng nhu cầu của khách hàng về sản phẩm an toàn, chất lượng cao. Thủy sản Trường Phúc luôn phát triển sản phẩm dựa trên hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm được quản lý bởi các chương trình tiêu chuẩn trong chế biến thủy sản

Chứng nhận ISO 22000 : 2018

Chứng nhận HACCP

Chứng nhận An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm

Chứng nhận Thú Y

Chứng nhận HALAL

 

 

Bài viết liên quan

Chứng nhận HALAL
  • 11-03-2021
  • 574
Chứng nhận An Toàn Thực Phẩm
  • 11-03-2021
  • 577
Chứng nhận Vệ sinh Thú Y
  • 11-03-2021
  • 574
Chứng nhận ISO
  • 11-03-2021
  • 471