Raw Peeled Undeveined Tail-off Spear Shrimp

Giá:
Liên hệ
Thuộc tính sản phẩm
Tên Latin Parapenaeopsis Hardwickii
Kích cỡ (pcs/lbs) 71/90; 91/120; 100/200; 200/300; 300/500
Đông lạnh IQF hoặc Block
Quy cách đóng gói 10 x 1 kg; 6 x 2 kg
Raw Head – On / Shell – On Black Tiger Shrimp
Tôm đông lạnh

Raw Head – On / Shell – On Black Tiger Shrimp

Raw Headless Shell – On Black Tiger Shrimp
Tôm đông lạnh

Raw Headless Shell – On Black Tiger Shrimp

Raw Peeled And Deveined Tail-on Black Tiger Shrimp
Tôm đông lạnh

Raw Peeled And Deveined Tail-on Black Tiger Shrimp

Raw Peeled And Deveined Tail-off Black Tiger Shrimp
Tôm đông lạnh

Raw Peeled And Deveined Tail-off Black Tiger Shrimp