Raw Head – On / Shell – On Black Tiger Shrimp

Giá:
Liên hệ
Thuộc tính sản phẩm
Tên Latin RAW HEAD – ON / SHELL – ON BLACK TIGER SHRIMP
Kích cỡ (pcs/lbs) 26/30; 31/40; 41/50; 51/60; 61/70
Đông lạnh Semi IQF hoặc Block
Quy cách đóng gói 10 x 1 kg; 6 x 2 kg
Raw Headless Shell – On Black Tiger Shrimp
Tôm đông lạnh

Raw Headless Shell – On Black Tiger Shrimp

Raw Peeled And Deveined Tail-on Black Tiger Shrimp
Tôm đông lạnh

Raw Peeled And Deveined Tail-on Black Tiger Shrimp

Raw Peeled And Deveined Tail-off Black Tiger Shrimp
Tôm đông lạnh

Raw Peeled And Deveined Tail-off Black Tiger Shrimp

Raw Head – On / Shell – On Vannamei Shrimp
Tôm đông lạnh

Raw Head – On / Shell – On Vannamei Shrimp