Raw Headless Shell – On Cat Tiger Shrimp

Giá:
Liên hệ
Thuộc tính sản phẩm
Tên Latin Parapenaeopsis Sculptilis
Kích cỡ (pcs/lbs) 41/50; 51/60; 61/70; 71/90; 91/120
Đông lạnh IQF hoặc Block
Quy cách đóng gói 10 x 1 kg; 6 x 2 kg
Raw Head – On / Shell – On Black Tiger Shrimp
Tôm đông lạnh

Raw Head – On / Shell – On Black Tiger Shrimp

Raw Headless Shell – On Black Tiger Shrimp
Tôm đông lạnh

Raw Headless Shell – On Black Tiger Shrimp

Raw Peeled And Deveined Tail-on Black Tiger Shrimp
Tôm đông lạnh

Raw Peeled And Deveined Tail-on Black Tiger Shrimp

Raw Peeled And Deveined Tail-off Black Tiger Shrimp
Tôm đông lạnh

Raw Peeled And Deveined Tail-off Black Tiger Shrimp